A A A

Sakramentalia

 

Pojęcie sakramentaliów nie jest bliżej znane nawet dość gorliwym katolikom, a tymczasem sakramentalia są obecne w naszej rzeczywistości właściwie codziennie. Samo słowo znajduje się w polu znaczeniowym terminu sakrament (łac. sacramentum, dosł. sacra – święta, mens – myśl) jednak mimo tego, sakramentalia to nie to samo co sakramenty! Na czym więc polega różnica i co sakramentalia wnoszą do codziennego życia każdego wierzącego katolika?


Drugi Sobór Watykański, wskazując na istotę sakramentaliów, w konstytucji o Liturgii Świętej wyjaśnił, że sakramentalia to „święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. (…) Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią”. Zatem, przekładając niezwykle precyzyjny język teologii na język praktyki chrześcijańskiego życia – sakramentalia to znaki święte lub modlitewne czynności ustanowione przez Kościół i dla Wspólnoty Kościoła, które mają na celu otwarcie na to, co Pan Jezus daje nam w siedmiu sakramentach, które sam ustanowił, chodząc po ziemi.


Chociaż sakramentalia nie działają jak sakramenty, czyli nie dają Ducha Świętego same w sobie – tak, jak sakramenty, to jednak pozwalają nam korzystać z duchowych owoców modlitwy całego Kościoła.


A więc – czym są sakramentalia? Są modlitwą matki lub ojca, który kreśli znak krzyża na czole swego dziecka; są znakiem krzyża czynionym przed posiłkiem w duchu dziękczynienia za otrzymane dary; są modlitwami odmawianymi przez kapłana przy błogosławieństwie domu lub samochodu. Sakramentalia są ślubami zakonnymi, poświęceniem osób albo przedmiotów kultu religijnego, jak różańce i medaliki. Dokonują się także w akcie konsekracyjnym kościoła czy ołtarza. Do sakramentaliów należy również poświecenie wody, pogrzeb chrześcijański, a nawet egzorcyzmy!


Zawsze ilekroć sprawuje się sakramentalia, duchowo dokonuje tego cały Kościół jako Wspólnota nas – wierzących i zgromadzonych w imię Trójcy Świętej. Można chyba, bez herezji teologicznej powiedzieć, że sakramentalia w sposób modlitewny odwołują się do łask udzielanych w sakramentach, dlatego są z nimi związane – pomagają nam o nich pamiętać i rozwijać łaskę w nich otrzymaną.


Dlatego bardzo ważne jest, by powrócić do ich częstego – codziennego (!) używania. Co to w praktyce życia katolika oznacza?... Odkurzmy stare kropielniczki na wodę świeconą, których miejsce jest nie gdzieś w zakamarkach mieszkania, ale przy drzwiach, by czynić znak krzyża przy wyjściu z domu; zawieśmy na szyi zapomniane medaliki; czyńmy znak krzyża przed posiłkiem czy na czole dziecka wychodzącego do szkoły… A ponieważ sakramentalia są dzisiaj coraz bardziej zaniedbywane, musimy wszyscy usłyszeć w sercu Boży głos, który mówi: katoliku, jeśli chcesz powrotu Boga i Jego ładu do twojego życia, zacznij go przywoływać w świętych znakach, o których być może zapomniałeś!!!

------------------------


W zakrystii naszego kościoła, ze specjalnie przygotowanego naczynia, można zabrać ze sobą wodę święconą do domu!


Zachęcamy, by powrócić do częstego używania tego świętego znaku, odwołującego się do łaski naszego Chrztu Świętego!!!


Zawsze też, po każdej Mszy Świętej albo po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość poświęcenia różnych przedmiotów katolickiej pobożności.


Zachęcamy do korzystania z tej możliwości!