A A A

Sakrament małżeństwa

1. Przygotowanie dalsze:


Do sakramentu małżeństwa przygotowuje się człowiek przez całe życie rodzinne. W obliczu miłości ojca i matki dzieci uczą się, co znaczy być ojcem, co znaczy być matką; w obliczu życia rodzinnego człowiek poznaje, co znaczy być mężczyzną, co znaczy być kobietą. Zaś bezpośrednim przygotowaniem jest katecheza przygotowująca do małżeństwa, ukazująca cele małżeństwa i warunki, które trzeba spełnić (nie wystarczy chcieć; trzeba rozumieć cele małżeństwa i być do niego zdolnym).

 

2.Przygotowanie bliższe:


Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem w biurze parafii zamieszkania. Wtedy ustalany jest termin spisania protokółu przedmałżeńskiego.

 

 

Warunki i potrzebne dokumenty:

- wiara narzeczonych,

- świadectwo chrztu (jeśli któraś ze stron była ochrzczona poza parafią), aktualne nie starsze jak trzy miesiące,

- świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z zakresu szkoły średniej

- dowody osobiste narzeczonych

- Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

- zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego,

 

W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do kancelarii parafielnej dostarczyć dokumetny z Urzędu Stanu Cywilnego (USC) o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa.

 

Narzeczeni, którzy mieszkają poza Polską, spisują protokół przedmałżeński w parafii pobytu lub w Polskiej Misji Katolickiej w danym kraju i dostarczają przez Kurię tzw. licencję.W przypadku, gdy sakrament małżeństwa będzie udzielony na postawie licencji (przygotowanie i protokół sporządzany był w innej parafii), licencję i dokumenty z USC dostarczamy do parafii na miesiąc przed datą sakramentu małżeństwa.

 

Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka