A A A

Sakrament Chrztu Świętego

 

1. Sakrament chrztu ma nie tylko charakter prywatny, ale również wspólnotowy. Jest bowiem sprawą Kościoła- całej wspólnoty parafialnej. Parafia jest odpowiedzialna za swoich członków, za ich wiarę i wzrost.


Sakrament chrztu zakłada życie wiarą, wyznawanie wiary – tak jak uczy Pan Jezus. Chrzest jest decyzją chrześcijańskiego stylu życia. Warunkiem chrztu dzieci jest zatem żywa wiara ich rodziców i chrzestnych!


2. O sakrament chrztu mogą prosić tylko rodzice dziecka lub prawni opiekunowie.


3. Zgłaszając chrzest należy przedłożyć:

- akt urodzenia dziecka (wystarczy skrócony),

- dokument ślubu kościelnego rodziców,

- zaświadczenia o kwalifikacjach wiary rodziców chrzestnych wystawione przez proboszcza zamieszkania (nie zameldowania), jeśli chrzestni są spoza parafii.

 

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

- mają ukończone 16 lat,

- przyjęły sakrament bierzmowania

- są katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła (uczestniczą w coniedzielnej Mszy św, regularnie korzystają z Skrametu Pojednania, modlą się)

- Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę", wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym).


5. Rodzice i chrzestni z naszej Parafii mają obowiązek uczestniczyć w katechezie, która odbywa się we wtorek i piątek przed drugą sobotą i czwartą niedzielą miesiąca (po zakończeniu drugiej wieczornej Mszy św.).


6. W naszej parafii udziela się chrztu w drugą sobotę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 1800 i w czwartą niedzielę w czasie Mszy świętej o godz. 1130.