A A A

Na czym polega?

 

Przygotowanie do Bierzmowania w naszej Parafii zasadniczo opiera się na trzech filarach:

 

1. Życie Duchowe- oznacza ono budowanie indywidualnej relacji z Jezusem przez: modlitwę, korzystanie z Sakramentów św. szczególnie Eucharystii i Spowiedzi, poznawanie różnych nabożeństw i duchowości oraz pracę nad sobą. Ta część ma również pomóc w rozwijaniu wolności oraz odpowiedzialności w życiu wiarą.

 

2. Formacja- polega na spotkaniach w małych grupach z animatorem. Tematem spotkań są zagadnienia i problemy związane z wiarą, życiem itp.

 

3. Wspólnota Parafialna- ta część przygotowania do Bierzmowania ma dać Kandydatowi doświadczenie tego, jak wygląda prawdziwe życie parafialne. Kandydaci wybierają sobie jedną z grup: Liturgiczną, Muzyczną, Dekoracyjną, Caritas oraz Porządkową, w której aktywnie uczestniczą.

 

Grupa Liturgiczna to służba ministrancka przy ołtarzu.

Grupa muzyczna towarzyszy śpiewem i grą Liturgii oraz wydarzeniom w Parafii.

Grupa Dekoracyjna odpowiada za przygotowanie odpowiedniej aranżacji w naszym kościele w zależności od danego wydarzenia.

Grupa Caritas wspiera Parafialny Oddział Caritas w niesieniu pomocy ubogim i szerzeniu wyobraźni miłosierdzia.

Grupa Porządkowa dba o porządek w Domu Parafialnym oraz o otoczenie naszego kościoła.