A A A

Historia

 

Po przybyciu do naszej parafii ks. proboszcza Jacka Stawika, wszelkie prace renowacyjne nabrały tempa. W 2008 roku zdemontowano w kościele oszkloną prowizoryczną ściankę, oddzielającą małą wnękę pod południową częścią balkonu od reszty kościoła. Kosztem kilku metrów bieżących przestrzeni poszerzono także zakrystię, rozbudowując ją w kierunku wschodnim. Wymieniono część oświetlenia nawy i całość w prezbiterium oraz zamówiono i postawiono dwa nowe kryte konfesjonały w miejsce poprzednich – dość mocno zniszczonych.

Rok 2012 zapisał się jako czas remontu  naszej świątyni. Dokonano wtedy całkowitej wymiany posadzki w nawie kościoła, zastępując lastriko płytkami marmurowymi, zainstalowano system wentylacji wnętrza, zapobiegający zawilgoceniu świątyni. Oczyszczono z farby metodą piaskowania powierzchnię prospektu organowego, drewnianych balustrad balkonowych oraz belek podstropowych, aż do uzyskania koloru pierwotnie użytego drewna. Wykonano gruntowną renowację ścian kościoła, zamieniając blade dotychczas kolory na oliwkowozielony w nawie i na stropie oraz ciemnozielony w prezbiterium. Remontu dokonała firma tutejszego parafianina – Franciszka Jankowskiego z Brzezia.
W roku 2013, po raz pierwszy w historii, zgodnie ze starożytną katolicką tradycją liturgiczną, został wybudowany w prezbiterium trwały kamienny ołtarz z piaskowca, chrzcielnica o oktagonalnym kształcie oraz ambonka z tego samego surowca. Budowy podjęła się firma kamieniarska z Małachowa.

Dzięki tym wszystkim pracom, na które w całości wielkodusznie złożyli się tutejsi parafianie, nasz kościół został przygotowany do konsekracji, której – ze względów dziejowych – jak najszybciej, miejmy nadzieję, doczeka się po raz pierwszy w historii.

 

Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, dnia 22 czerwca 2014 r., podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11:30, dokonał historycznego aktu konsekracji naszego kościoła parafialnego. Chwała, cześć i uwielbienie niech będzie naszym Patronom Duchowi Świętemu i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa!


Pod koniec roku 2014 w naszym kościele, w nawie głównej i bocznej wymieniono wszystkie ławki. W części nawiązują one do ławek sprzed I wojny światowej. W październiku 2016 roku, dzięki ofiarności parafian i dobroczyńców, w kościele pojawiły się dwa boczne ołtarze obudowujące: z lewej strony obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a z prawej strony obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Na przełomie 2016/17 roku podjety został wysiłek gruntownej renowacji kaplicy w Czachorowie. Zrobiony został nowy dach, wymieniona posadzka, elektryczność oraz ołtarz i umeblowanie.