A A A

Historia

Trzeba przyznać, że początek XXI wieku okazał się łaskawy dla naszego kościoła.
Po wymianie witraży,  które – jeszcze w latach 1998-1999, ufundowali parafianie: R. D. Ciążyńscy (strona wschodnia – z symbolem Serca Pana Jezusa), W. B. Skoraccy (strona wschodnia – z symbolem Ducha Świętego) oraz w dużej mierze także dzieci pierwszokomunijne (strona południowa i północna), w 2003 roku przeprowadzono gruntowny remont dachu, przekładając dachówkę. Odnowiono także elewację kościoła, malując ją na kolor zbliżony do piaskowca. Złota księga ofiarodawców tego przedsięwzięcia przechowywana jest w biurze parafialnym. W tym czasie wyremontowano też prezbiterium, wymieniając posadzkę paździerzową na marmurową. Ówczesny proboszcz ks. Henryk Szwarc, z okazji 40. rocznicy swoich święceń kapłańskich, ofiarował dla kościoła drewnianą płaskorzeźbę, przedstawiającą Maryję i Apostołów, na których zstępuje Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. Umieszczono ją w przestrzeni nad tabernakulum, między witrażami. Zastąpiła ona krzyż z dużą – drewnianą postacią Chrystusa, który został wówczas zawieszony nad absydą prezbiterium, by ostatecznie, po remoncie w 2012 roku, znaleźć się na dole świątyni. Nowo wykonany krzyż znajduje się obecnie we wnęce pod balkonem.