A A A

Historia


Proboszczami naszej parafii byli kolejno:


Ks. Kazimierz Skok (rektor od 1966, zaś proboszcz od 1973 do 1974),
Ks. Kazimierz Sójka (1974-1985)
Ks. Franciszek Ryba (1985-1989)
Ks. Henryk Szwarc (1989-2005)
Ks. Jacek Stawik (2005-2014)
Ks. Tadeusz Murawski (od 25 VIII 2014- )


Posługę wikariuszowską pełnili:


Ks. Eugeniusz Krawczyk (1966-69)
Ks. Stanisław Żarna (1969)
Ks. Henryk Bączkiewicz (1969-1971)
Ks. Władysław Łapawa (1971-1974)
Ks. Marian Dominiczak (1974-1975)
Ks. Ryszard Dziamski (1975-1978)
Ks. Jan Pieczonka (1978-1979)
Ks. Antoni Chlebowski (1979 – 1982)
Ks. Roman Kostecki (1982-1983)
Ks. Krzysztof Tomaszewski (1983)
Ks. Andrzej Nowak (1985-1989)
Ks. Mariusz Hagedorn (1989-1991)
Ks. Adam Prozorowski (1991-1993)
Ks. Maciej Kuczma (1993-1995)
Ks. Przemysław Maciejewski (1995-1998)
Ks. Krzysztof Borowicz (1998-2001)
Ks. Jacek Rogalski (2001-2003)
Ks. Sławomir Ratajczak (2003-2008)
Ks. Adam Skociński (2008-2010)
Ks. Sławomir Kostrzewa (2010-2012)
Ks. Damian Pruss (2012-2014)
Ks. Michał Przybylski (2014- 2016)

Ks. Karol Świergosz (2016- )