A A A

Historia

Ze względu na brak dogodnych regulacji prawnych, dawna pastorówka nie mogła służyć jako plebania. Dlatego pojawiła się konieczność wybudowania probostwa, które miało stanąć przy skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej i Nowe Wrota, czemu jednak skutecznie sprzeciwiły się władze komunistyczne. Ostatecznie probostwo stanęło na jednej z działek, łączących swoim terytorium ulice: Energetyka i Wrocławską. Takie rozwiązanie, choć pozwalało na komfort zamieszkania, zmuszało kapłanów do pokonywania kilkuminutowej drogi do świątyni, co nie służyło sprawności pełnionej posługi kapłańskiej. Postawiony budynek plebanii funkcjonował jako taki, aż do początku lat 90-tych, kiedy to po zakończeniu rozpoczętej w poprzedniej dekadzie budowy, oddano do użytku budynek obecnego probostwa, a później także domu katechetycznego z wikariatem im. ks. Franciszka Olejniczaka.