A A A

Historia


Zarys dziejów Parafii i Kościoła pw. Ducha Świętego i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gostyniu

Od wieków, na gostyńskiej ziemi, pobożny lud modlił się i gromadził na celebrowaniu Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Już w XI stuleciu, wraz z przybyciem Ojców Benedyktynów do oddalonego o 12 kilometrów Lubinia, na pogańskich dotąd terenach, zaczęła rozkwitać wiara chrześcijańska. Ten rozdział historii uważa się także za początek kultu Boga, przez ręce Jego Matki – Maryi, na leżącej nieopodal, poza miastem – Świętej Górze.

Dokument lokacyjny miasta Gostynia został podpisany przez Księcia Wielkopolskiego Przemysła II dnia 1 kwietnia 1278 roku, a już w 1310 źródła historyczne wspominają o kościele parafialnym, zbudowanym w grodzie nad rzeką Kanią – wchodzącym w skład dekanatu śremskiego diecezji poznańskiej. Potwierdza to dokument lubiński z 1324 roku. To z tej właśnie parafii farnej pw. św. Małgorzaty wyrasta parafia, której stolicę i centrum stanowi nasza piękna świątynia.

Wspominając o kościele farnym, nie można pominąć faktu, że na dzisiejszym terytorium naszej parafii istniały jeszcze dwa inne kościoły rzymskokatolickie, które zbudowano po epidemii cholery, jaka zdziesiątkowała ludność Gostynia na przełomie XVII/XVIII w. Jeden kościółek ufundował ks. Osiński, proboszcz farny, który schronił się, jak to zapisał: „w lasach Czachorowskich” i po przetrwaniu dotrzymał przysięgi zbudowania kościoła w tej miejscowości. Drugi kościół wzniesiono w miejscu, gdzie dzisiaj zbiegają się gostyńskie ulice: Powstańców Wlkp., Strzelecka i Górna. Oba kościoły zostały rozebrane najprawdopodobniej jeszcze w XVIII lub XIX wieku, choć pozostały po nich ślady, które potwierdziły ich istnienie. Do dziś żyją ludzie, którzy pamiętają figury, które stały i w Czachorowie, w miejscu dawnego kościoła, i na wspomnianym skrzyżowaniu w Gostyniu. Ta pierwsza znajduje się dzisiaj na dziedzińcu parafii farnej, zaś drugą wysadzili okupanci niemieccy w 1940 roku. Ciekawy jest też fakt, że na początku XX wieku, w czasie remontu kościoła farnego, zamontowano tam tabernakulum, pochodzące z rozebranego kościoła w Czachorowie. Fakt istnienia kościółków podkreśla katolickie korzenie tych terenów.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna »