A A A

Grupy duszpasterskie młodzieżyDUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

Cel: pogłębianie wiary i więzi z Bogiem, tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej i odpowiedzialności

Środki: rozważanie Słowa Bożego, modlitwa i formacja duchowości, filmy i dyskusje, wyjazdy

Spotkania: każdy piątek o godz. 1900 ( w I piątek miesiąca o 1930)

 


MINISTRANCI SENIORZY

Cel: służba przy ołtarzu, służba Słowu Bożemu, wyjazdy i tworzenie wspólnoty

Środki: spotkania z księdzem opiekunem

 


KANDYDACI DO BIERZMOWANIA (MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA)

Cel: przygotowanie do przyjęcia darów Ducha Świętego, do dojrzałości chrześcijańskiej i ludzkiej,

Środki: potkania formacyjne, modlitwa, udział w życiu sakramentalnym i nabożeństwach