A A A

Grupy duszpasterskie dzieci

 

 

I. PRZYGOTOWANIE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH


1. Ministranci


2. Żywy Różaniec Dzieci

Cel: Poprzez modlitwę różańcową pragniemy dziękować Bogu za wszelkie łaski oraz prosić o jedność i pokój dla naszych rodzin. Przyjdź! Matka Boża czeka również na Ciebie…


3. Oaza Dzieci Bożych

Historia: Założyciel Ruchu Ojciec Franciszek Blachnicki rozpoczynał swoją pracę z ministrantami już w latach 50. i posłużyła mu ona później do opracowania całościowego programu formacyjnego obejmującego dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel: Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się, od trzeciej klasy szkoły podstawowej. W procesie formacyjnym uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

Środki: Zadania te są wprowadzane stopniowo poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, zabawy, sprawności. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. W wakacje dzieci mają możliwość uczestniczyć oazowych wczaso- rekolekcjach wyjazdowych.


4. Schola dziecięca- na razie zawieszona. Poszukiwany animator muzyczny.

Spotkania- sobota godz. 16:00, Dom Parafialny. Schola towarzyszy Liturgii na niedzielnych Mszach św. z udziałem dzieci o godz. 11:30


II. MINISTRANCI

Cel: służba przy ołtarzu, czytanie Słowa Bożego i tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej

Środki: zbiórki formacyjne, wspólne wyjazdy i sport

Spotkania (także dla Kandydatów) w każdą sobotę (poza pierwszą sobotą miesiąca) o 11:00.


III. OAZA DZIECI BOŻYCH

Grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Cel: spotkanie we wspólnocie i odpowiedź na pytania dzieci dotyczące wiary w oparciu o program sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.