A A A

Grupy duszpasterskie dorosłych

 

GRUPY FORMACYJNE:


1. Domowy Kościół

- Cel: rozwój i uświęcenie życia małżeńskie oraz rodzinnego.

- Środki: życie Bożym Słowem, realizacja zobowiązań małżeńskich i chrześcijańskich, modlitwa małżeńska i rodzinne, dialog małżeński.

- Spotkania kręgów: raz w miesiącu.


2. Krąg Biblijny

- Cel: poznawanie Pisma Świętego, rozważanie go jako Słowa Bożego; życie Słowem w codzienności. Analiza i medytacja scen biblijnych w obrazach Mistrzów.

- Spotkania: raz w miesiącu w czwartek, po wieczornej Mszy św.


GRUPY MODLITEWNE:


1. Żywy Różaniec

- Cel: Dar modlitwy dla Kościoła.

- Środki: Każda osoba codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca rozważając przydzieloną na dany miesiąc tajemnicę.


2. Grupa Duchowego Wsparcia

- Cel: Wsparcie organizacji, śpiewu i modlitwy w czasie Mszy św. o uzdrowienie oraz wielbienia w trzecie piątki miesiąca.

- Środki: zespół muzyczny i modlitewny, sekcja techniczna

- Spotkania: jeden raz w miesiącu spotkanie formacyjne, w trzeci czwartek miesiąca spotkanie modlitewne, w trzeci piątek obstawa Mszy św. i wielbienia.


GRUPY APOSTOLSKIE:


1. Parafialna Rada Duszpasterska

- Cel: wspieranie proboszcza w sprawach duszpasterskich, szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego Archidiecezji i Kościoła w Polsce.

- Członkowie Kadencji 2015-2019:

1. Ks. Proboszcz Tadeusz Murawski- przewodniczący

2. Ks. Wikariusz Michał Przybylski

3. GOŁEMBSKA Anna

4. HAJDUK Paweł

5. JURDZIŃSKA Justyna

6. KLONOWSKA Teresa

7. KLONOWSKI Paweł

8. KOZŁOWSKA Katarzyna

9. MAĆKOWIAK Krzysztof

10. MAĆKOWIAK Paweł

11. MIKSTACKA Renata

12. MIKULSKI Wojciech

13. NIEDZIELA Aleksandra

14. RATAJCZAK Leszek

15. SKIBICKA Izabela

16. SKORACKA Barbara

17. SZYMAŃSKI Dariusz- koordynator, skarbnik

18. ZAWIEJA Magdalena

19. ZYGMANIAK Marta


2. Parafialna Rada Ekonomiczna

- Cel: wspieranie proboszcza w spawach materialnych i gospodarczych

- Członkowie Kadencji 2015-2019:

1. Ks. Proboszcz Tadeusz Murawski- przewodniczący

2. CIĄŻYŃSKI Roman- koordynator, skarbnik

3. GBIORCZYK Mieczysław

4. JANKOWSKI Franciszek

5. JURDZIŃSKI Mirosław

6. ŁAGODA Jan

7. RATAJCZAK Stanisław

8. SIKORA Stanisław

9. SKIBICKI Zbigniew

10. SKIBICKI Tomasz

11. SKORACKI Wojciech

12. WOZIŃSKI Andrzej

13. ZAWIEJA Karol


3. Parafialny Zespół Caritas

- Cel: czynne i apostolskie praktykowanie miłosierdzia.

- Zadania: rozeznawanie potrzeb i form pomocy oraz zaradzanie konkretnym wezwaniom, organizacja Parafialnego Dnia Chorych, koordynacja dzieł miłosierdzia w naszej Parafii.