A A A

Duszpasterze


PROBOSZCZ

 

Ks. Tadeusz Murawski

Urodził się w 1959 roku. Uczęszczał do Liceum Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w 1978 roku zdał maturę, po której wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia diakonatu przyjął w 1983 r. i został skierowany do posługi diakońskiej w Parafii pw. św. Katarzyny w Solcu Wlkp. Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie magisterskim - 24 maja 1984 roku, przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby i został posłany do Parafii pw. św. Mateusza w Opalenicy. Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Szamocinie, a później w Parafii pw. MB Wniebowziętej w Śmiglu. Był również wikariuszem w Lesznie w par. pw. św. Kazimierza oraz w parafii pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Chojnicy Morasko- Suchy Las. W roku 2001 został proboszczem w Parafii pw. św. Sanisława Biskupa i św. Anny w Ceradzu Kościelnym. W 2014 roku Ksiądz Arcybickup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, ustanowił Księdza Tadeusza proboszczem w naszej Parafii.

 

tel. 65 572-09-11

 

WIKARIUSZ

 

Ks. Karol Świergosz

Urodził się w 1986 roku. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, gdzie w 2005 roku zdał maturę. Po studiach prawniczych wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2015 r. i został skierowany do posługi diakońskiej w Parafii Farnej w Poznaniu. Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie magisterskim - 19 maja 2016 roku, przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego i jego dekretem, z dniem 1 lipca 2016 roku, został ustanowiony wikariuszem w naszej Parafii. Od września br. będzie katechetą w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu.