A A A

Bierzmowanie

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania  odbywa się dla młodzieży z klas I, II i III gimnazjum oraz starszych, którzy z różnych powodów jeszcze nie przyjęli tego sakramentu.


Zgłoszenie:

Na początku roku szkolnego po uprzednim ogłoszeniu w kościele.


Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu:

a) akt chrztu, jeśli ten sakrament był udzielony poza parafią
b) wypełniony formularz do bierzmowania przekazany na spotkaniu organizacyjnym (jeśli jest stosowany w danym roku)

 

Spotkania:

Terminy spotkań podawane będą w ogłoszeniach duszpasterskich, na stronie internetowej parafii w zakładce Kandydaci do Bierzmowania oraz na facebooku- Bierzmowani z Ducha św. w Gostyniu.