A A A

"Ducha nie gaście"

 

Z pewnością wielu Parafian pamięta, że był to tytuł parafialnego pisma, niewielkiego formatu, które przez wiele lat ukazywało się kilka razy w roku.

Pragniemy na naszej stronie internetowej kontynuować to dzieło. Twórcy pisma z pewnością nawiązywali do tematu jednej z pielgrzymek Błogosławionego Jana Pawła II do Ojczyzny. Papież w ten sposób pragnął wspierać nas po odzyskaniu wolności, gdy dostrzegł wkradający się marazm, znużenie i zawód. Papież przywołał słowa Apostoła Pawła z Pierwszego Listu do Tesaloniczan:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”.


Na tych łamach chcemy przedstawiać sprawy wiary i religii, sprawy społeczne i kulturalne. Chcemy, by publikacje pomogły nam w wierze i jej uzasadnieniu (1 P 3, 15), by rodziły pokój, a nieraz zaniepokoiły.

 

Zapraszamy do współpracy! Módlmy się, aby autorów wspierał Duch Święty.

 

 

dsgsddsdsdsdssdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsddsdDuszpasterze